ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij danken U alvast voor het vertrouwen dat u in kousenkraam.be stelt en nemen uw rechten zeer ernstig ter harte.  Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zullen u duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is tijdens uw bezoek en aankopen op kousenkraam.be.

Door u toegang te verschaffen tot kousenkraam.be, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kousenkraam.be zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing

Identiteit van de ondernemer

De online winkel www.kousenkraam.be is een webshop van “Huis Elke Arnauts”  een eenmanszaak.
Ondernemingsnummer: BE 0632.540.364
Adres: Luciendallaan 38, 3800 Sint Truiden
Hierna ook aangeduid met de handelsnaam: “Huis Elke Arnauts”

De klant kan Huis Elke Arnauts  als volgt contacteren:
- telefonisch: (+32) 0497/485 365 (elke dag tussen 15u00 - 17u00)
- e-mail: info@kousenkraam.be of elkearnauts@hotmail.com
- post: Luciëndallaan 38, 3800 Sint Truiden (België)

Artikel 1: algemene bepalingen

De webwinkel www.kousenkraam.be van Huis Elke Arnauts biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (verder genoemd als “Klant”) . Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel www.kousenkraam.be moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Huis Elke Arnauts aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle op de website kousenkraam.be vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, en steeds:
- inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen
- exclusief verzend- en afhandelingskosten.

Huis Elke Arnauts behoudt zich het recht voor om de prijzen tussentijds te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Alle producten aangeboden via kousenkraam.be zijn vrijblijvend en tot uitputting van de voorraad. Ieder aangeboden artikel bevat een nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd opdat de klant een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

Ondanks het feit dat de informatie op kousenkraam.be met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Huis Elke Arnauts niet. Huis Elke Arnauts is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Huis Elke Arnauts is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

De afbeeldingen die gebruikt worden ter illustratie van de producten, zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden artikelen. Kleurafwijkingen kunnen niet uitgesloten worden omdat de kleuren van onze artikelen o.a. door wisselende kleurinstellingen op de monitoren thuis verschillend kunnen getoond worden. Wij gebruiken echter de meest gangbare basiskleuren.
Kleuren van Panty’s worden zo waarheidsgetrouw mogelijk voorgesteld maar ook hier kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden.  Hou er rekening mee dat de meeste panty’s dubbel gevouwen in hun verpakking zitten, hetgeen ervoor zorgt dat de kleur die zichtbaar is door de verpakking donkerder toont dan de panty in werkelijkheid is.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn of leverwijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Huis Elke Arnauts. Huis Elke Arnauts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het aangeboden assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van kousenkraam.be

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en kousenkraam.be wanneer kousenkraam.be de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website.

Huis Elke Arnauts is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Alle betalingen verlopen via een SSL verbinding en via het beveiligde betaalplatform van Mollie, waar de klant de keuze heeft tussen de volgende betaalwijzen :
- Bancontact
- KBC/CBC Payment
- Belfius Direct Net
- ING Home'Pay

Op wens van de klant kan de betaling ook geschieden via o
verschrijving.
Deze kan de Klant uitvoeren buiten de omgeving van kousenkraam.be (via de bank, PC banking,...)
Overschrijving dient uitgevoerd te worden naar FINTRO rekeningnummer BE45 1431 1836 7989 en gebruik makend van de unieke bestelcode die de klant ontvangt bij het plaatsen van een bestelling.
In tegenstelling tot een instantoverschrijving, kan het bij een gewone overschrijving soms enkele dagen duren eer het bedrag op rekening verschijnt.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Huis Elke Arnauts stelt alles in z’n werk om aanvaarde bestellingen zo vlug mogelijk bij de klant te laten bezorgen.
Bestelde producten kunnen bezorgd worden naar België (huisadres, BPost afhaalpunten of BPost pakjesautomaat) of Nederland (huisadres).
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzendklaar gemaakt en zo vlug mogelijk verzonden.

Verzending van de bestellingen geschiedt door Bpost (België) of Mondial Relay (Nederland), afhankelijk land van bestemming opgegeven door de Klant. De kosten hiervan zijn hernomen in het specifieke artikel inzake verzend- en administratiekosten.

Bestellingen tot 35€:

levering huisadres België: 6,65€ | Levering afhaalpunt/Pakjesautomaat: €5,00
levering in Nederland: 7€

Bestellingen tussen 35€ - 70€:
levering huisadres België: 4,00€ | Levering afhaalpunt/Pakjesautomaat: €3,00
levering in Nederland: 5€

Bestellingen >70€:
levering in België (huisadres, afhaalpunt of pakjesautomaat): GRATIS
Nederland: 3€

Indien de bestelde producten voorradig zijn, zal Huis Elke Arnauts er alles aan doen om bestellingen die geplaatst worden op weekdagen vóór 15u00 nog dezelfde of eerstvolgende werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden.
Bij bestellingen geplaatst op zaterdag of zondag zal Huis Elke Arnauts er alles aan doen om na ontvangst van betaling de zending de eerstvolgende werkdag (meestal maandag) te verzenden.

Geschatte levertermijnen Bpost (leveringen binnen BE): 1 tot 2 werkdagen
Geschatte levertermijnen Mondial Relay (leveringen naar NL): enkele werkdagen

Deze levertermijnen zijn indicatief en Huis Elke Arnauts kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies van leveringen door Bpost of PostNL, noch voor vertragingen ten gevolge van de werking van Bpost zelf.

Huis Elke Arnauts kan niet aansprakelijk gesteld worden indien door omstandigheden of overmacht de levering langer duurt en dit geeft de Klant niet het recht om een schadevergoeding te eisen. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan uitgevoerd worden dan zal de Klant hiervan per mail verwittigd worden en heeft de Klant niet het recht om de bestelling te annuleren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Huis Elke Arnauts.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud.

De geleverde goederen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Huis Elke Arnauts.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Huis Elke Arnauts te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet.
Dit kan door een mail te sturen aan info@kousenkraam.be

Om deze herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De goederen dienen ongeopend, in originele verpakking en compleet (alle labels) en in zuivere en originele staat door de klant teruggestuurd te worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat de kennisgeving van herroeping aan Huis Elke Arnauts is meegedeeld.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Teruggestuurde artikelen mogen in geen geval gebruikt, gedragen, gewassen, bevuild of beschadigd zijn.
Alle teruggestuurde artikelen zullen aandachtig onderzocht worden.
Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan (beschadiging, niet compleet, ontbrekende verpakking of etiket,...) door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Huis Elke Arnauts alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de eventuele betaalde leveringskosten, aan de klant terugbetalen en dit:
- indien de goederen nog niet zijn verzonden naar de klant: binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Huis Elke Arnauts op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen
- indien de goederen reeds zijn verzonden naar de klant: binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Huis Elke Arnauts alle goederen terug heeft ontvangen van de Klant èn deze voldoen aan een kwaliteitscontrole.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Huis Elke Arnauts geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Huis Elke Arnauts betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de Klant voor zulke terugbetaling geen extra kosten in rekening worden gebracht

Huis Elke Arnauts kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer blijkt dat de producten door de klant beschadigd werden, geopend werden of wanneer de producten niet compleet blijken te zijn (bijvoorbeeld: ontbrekende etiketten en/of labels).
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Huis Elke Arnauts.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de levering van de bestelling.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking inclusief bijbehorende labels van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Huis Elke Arnauts en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Huis Elke Arnauts.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Huis Elke Arnauts zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Als vanzelfsprekend valt normale slijtage hier niet onder. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

Indien u van mening bent dat het artikel een gebrek of fabricagefout vertoont, dan zullen wij deze terugzending enkel accepteren indien u:

• de gebreken of fouten niet zelf heeft veroorzaakt,
• de gebreken of fouten niet zelf heeft trachten te herstellen,
• de gebruiksinstructies en/of wasvoorschriften heeft opgevolgd.

Indien het (de) retour gezonden artikel (s) beantwoordt(en) aan de bovenstaande vereisten om door ons teruggenomen te worden, dan ontvang u hierover een e-mail en heeft u de volgende mogelijkheden :

• hetzelfde artikel nogmaals bestellen via email (eventueel andere maat of kleur),
• voor het bedrag van het retour gestuurde artikel een ander artikel uitzoeken,
• het bedrag van het artikel teruggestort krijgen

Kousenkraam.be kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer na controle blijkt dat de producten door de klant beschadigd werden.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Huis Elke Arnauts is bereikbaar via:
- telefoon: (+32) 0497/485 365 elke werkdag van 15u tot 17u
- e-mail: info@kousenkraam.be of elkearnauts@hotmail.com
- per post: Huis Elke Arnauts, Luciëndallaan 38, 3800 Sint Truiden
Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Huis Elke Arnauts om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Huis Elke Arnauts. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Huis Elke Arnauts is gerechtigd om op elk moment deze voorwaarden te wijzigen. Nadat de gewijzigde voorwaarden op kousenkraam.be zijn gepubliceerd, zijn ze direct van kracht. De gewijzigde voorwaarden gelden niet voor bestellingen die voorafgaand aan de publicatie op kousenkraam.be zijn gedaan, tenzij de nieuwe voorwaarden voor de Klant gunstiger zijn.

Artikel 12: Intellectuele eigendomsrechten

De webshop kousenkraam.be is eigendom van Huis Elke Arnauts en niets van deze webpagina en/of webshop mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, verspreid of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, opnamen of enig andere manier, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huis Elke Arnauts.

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, foto’s, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij kousenkraam.be, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden

Artikel 13: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen

Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

Artikel 15: Taal van de overeenkomst 

Kousenshop is beschikbaar in het Nederlands.
Transacties en de verdere communicatie tussen u en Kousenshop zal ook in het Nederlands verlopen.

Artikel 16: afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid 

Huis Elke Arnauts kan niet waarborgen dat kousenkraam.be ononderbroken of foutloos zal functioneren. Kousenkraam.be geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van kousenkraam.be, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via kousenkraam.be.

Deze site wordt door Kousenkraam.be ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Kousenkraam.be legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die op deze site worden voorgesteld.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.